Система управління обладнанням для кліткового утримання птахів СУОК

Система управління обладнанням для кліткового утримання птахів призначена для управління обладнанням, що забезпечує кормління птахів, збір яєць та видалення бруду. Обладнання для утримання птахів має комплекс систем управління СУОК-3, до якого належать:
– автоматизована система завантаження та роздачи кормів;
– система видалення бруду;
– система збирання яєць.

  • Опис
  • Тех. характеристики
  • Документацiя

1. Система управління завантаженням і роздачею кормів може функціонувати як у ручному, так і в автоматичному режимах та має в своему складі:
– блок автоматичного управління, забезпечуючий роботу системы в автоматичному режимі;
– блок управління приводами;
– ємнісний безконтактний вимикач що відстежує присутність кормів у бункері збереження кормів;
– ємнісний безконтактний вимикач що відстежує завершення роздачи корма до мобільних роздавачів;
– кінцеві вимикачи, що керують зупинкою мобільних роздавачів корма в началі та кінці батарей.
Система в автоматичному режимі працює за програмою, завчасно введеній оператором. При цьому проводиться управління включенням та відключенням приводів завантаження корма в мобильні роздавачи і в заведений час задіюється переміщення мобільних роздавачів в кінець батарей та повернення їх назад.
Система в автоматичному режимі забезпечує до 6 циклів кормління. У ручному режимі управління завантаженням і роздачею корма здійснюється оператором за допомогою клавіш управління, розміщених на дверцятах ящика управления.


2. Система управління збиранням яєць може працювати в двох режимах: «Робота» і «Налаштування», і має в своєму складі:
- маршевий кінцевий вимикач, що призначенний для видачи команди на зупинку поперечного транспортера на заданому ярусі;
- два аварійних кінцевих вимикача, чиє призначення - видати команди на відключення лифтової системи переміщення поперечного транспортера по ярусам, якщо він знаходиться в крайньому нижньому чи крайньому верхньому положеннях;
- блок автоматики і управління приводами, що забезпечує включення та відключення приводів в належній послідовності;
- виносний пульт, що забезпечує оперативне включення та відключення поперечного транспортера і ліфтової системи переміщення поперечного транспортеру по ярусам оператором зі столу сортировки яєць;
В режиме «Работа» система обеспечивает включение оборудования в следующей последовательности: - включение поперечного транспортёра и его перевод на заданный ярус;
- включение транспортёров сбора яиц с батарей в любой последовательности и любом количестве по усмотрению оператора.
При переводе поперечного транспортёра с яруса на ярус включается реверс транспортёров сбора яиц с батарей для предотвращения боя, а также обеспечивается задержка включения транспортеров сбора яиц для надежного срабатывания механических узлов лифтовой системы.
В режиме «Наладка» все механизмы системы яйцесбора могут управляться в произвольной последовательности.


3. Система управлением удалением помёта управляет приводами и может работать в двух режимах «Наладка» и «Работа».
В режиме «Работа» система управления обеспечивает включение оборудования удаления помёта в следующей последовательности:
- наклонный транспортёр;
- поперечный транспортёр;
- транспортёры уборки помёта с батарей.
Отключение оборудования производится в обратной последовательности.
В режиме «Наладка» включение и отключение всех приводов оборудования удаления помёта может производиться в любой последовательности.
Конструктивно комплекс состоит из пяти ящиков со степенями защиты IP-54.
Системы управления выполнены на современной элементной базе.